رئیس تعاون و رفاه اجتماعی شهرضا:

سهمیه اشتغال ادارات شهرضا در سال ۹۴ مشخص شد

رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرضا گفت: در سال گذشته سهمیه اشتغال شهرضا ۲ هزارو ۳۸۶ نفر بود که ۷۱ درصد از آن محقق شد.

آخرین اخبار