آصفری ضمن محکومیت حکم اعدام شیخ نمر:

مسلمانان خواستار تجدیدنظر در روابط دولت‌های‌شان با عربستان ‌شوند

عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس باگفت: اعدام شیخ نمر در سیستم پلیسی-امنیتی حاکم بر عربستان، اعتراض جهان اسلام را به دنبال خواهد داشت.

آخرین اخبار