پلیس آمریکا یا ارتش آمریکا

نشریه آمریکایی نیوزویک به بهانه سرکوب شدید معترضان در شهر فرگوسن، در گزارشی به روند تجهیز پلیس این کشور به جنگ‌افزار نظامی پرداخته است.

آخرین اخبار