ابعاد تاز ه‌کینه دشمنان نسبت به جریان مقاومت اسلامی

فرمانده نیروی دریایی سپاه تأکید کرد: نیات و اهداف خصمانه دشمنان، ضرورت حفظ و تقویت آمادگی‌های رزمی و دفاعی را بیشتر کرده است.

آخرین اخبار