کارشناس پلیس مواد مخدر اصفهان:

شیشه سونامی مواد مخدر در دنیا است

کارشناس پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت: ۴۲ درصد از افرادی که برای نخستین بار از این ماده مصرف می‌کنند برای بار دوم نیز گرایش پیدا کرده اند.

آخرین اخبار