ماجرای امتحان حضرت زهراقبل از ورود به دنیا

رئیس فرهنگستان علوم اسلامی گفت: امتحان کننده خدا، امتحان شونده صدیقه‌ کبری قبل از اینکه ثوب بشر بپوشند و در لباس بشر خلق شوند، اما موضوع امتحان چه بوده است

آخرین اخبار