زینت ماه شعبان به عبادت رسول خدا

آیت الله جوادی آملی گفت: شب و روز ماه شعبان با عبادت پیغمبر زینت گرفت، یعنی سنّت او این بود که شب‌ها را زنده‌ می داشت و روزها را روزه می گرفت.

آخرین اخبار