فروش کتاب همجنس بازی با تصاویر مستهجن در نمایشگاه کتاب +تصاویر

در بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب شاهد فروش کتاب های همجنس بازی با تصاویر مستهجن آمریکایی هستیم!

کلاه قرمزی ۲میلیارد تومانی می شود

امسال پخش یا عدم پخش ویژه نامه نوروزی «کلاه قرمزی» حاشیه‌ای نداشت. با فاش شدن مبلغ قرارداد ظاهرا دلیل اصلی بی‌حاشیه بودن ماجرا معلوم شده است.

آخرین اخبار