فرمانده سپاه شهرضا:

پایگاه‌های فرهنگی در پارک‌های سطح شهر ایجاد می‌شود

فرمانده سپاه شهرضا گفت: در صورتی که شهرداری زیرساخت‌های لازم را آماده کند سپاه آمادگی ایجاد پایگاه‌های فرهنگی را دارد.

آخرین اخبار