حمله به زائران پاکستانی مرقد امام در تفتان ۲۳ کشته به جا گذاشت

حمله افراد مسلح به اتوبوس حامل زائران بازگشتی از ایران، در منطقه «تفتان» پاکستان تاکنون به مرگ دستکم ۲۳ نفر از زوار منجر شده است.

آخرین اخبار