تحلیل عبدالباری عطوان از بیانیه لوزان سوئیس

ایران ۱۳ سال با قدرت‌های بزرگ مذاکره کرد و از تهدیدهای نظامی هراسی به دل راه نداد

عبدالباری عطوان نوشت: ایران ۱۳سال با قدرت‌های بزرگ مذاکره کرد و از تهدیدهای نظامی آنها هراسی به دل راه نداد اما سران عرب ۴ماه درمقابل زورگویی‌هادوام آوردند.

آخرین اخبار