اوباما:

تحریم‌های سازمان ملل پس از اجرای تعهدات ایران تعلیق می‌شوند

رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید اگرچه اکنون وارد تعامل دیپلماتیک با ایران شده است اما هنوز هم همه گزینه‌ها و توانمندی‌های کشورش را روی میز نگه داشته است.

آخرین اخبار