دبیرکل جامعه مهندسین:

گفته آمریکایی‌ها در قبل و بعد از توافق لوزان یکی نیست/اگر بخواهند جهت مذاکرات را تغییر دهند ما آمادگی‌اش را داریم

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین گفت:در مورد فرودو گفته اند باید بین٣٠٠ تا۴٠٠ سانتریفیوژ در فردو باشد، در صورتی که در توافق لوزان گفته‌اند هزار سانتریفیوژ باشد .

آخرین اخبار