آیت‌اللهی که بدست سکولارها ترور شد +تصاویر

با شهادت شیخ و آغاز مشروطه دوم، بهبهانی با مشروطه خواهان سکولار و تندرو از قبیل حزب دموکرات مواجهه و اصطکاکی جدی پیدا کرد که همان نیز به قتل وی منتهی گشت.

آخرین اخبار