رئیس توسعه روستایی اصفهان:

خروج شهرداری از حالت دولتی، معضلی برای سایر دستگاه‌ها شده است

رئیس اداره توسعه روستایی استان اصفهان گفت: ارائه هرگونه خدمات از سوی دستگاه‌های خدمات رسان، باید تنها با استعلام جهاد کشاورزی انجام شود

مدیر جهاد کشاورزی شهرضا:

برخورد شدید با متخلفان تغییر کاربری اراضی در شهرضا

مدیر جهاد کشاورزی شهرضا گفت: با اشخاصی که بدون مجوز نسبت به تغییر کاربری و تبدیل اراضی کشاورزی در شهرضا اقدام کنند، به شدت برخورد می‌شود.

آخرین اخبار