کمپانی آمریکایی به دنبال تغییر چهره زن مسلمان

در لابلای این داستان گریزی نیز به پروژه اسلام‌ستیزی زده شده و در واقع این طور وانمود شده که قرار است این دخترک خیالی و این داستان طنز با پدیده اسلام‌هراسی مقابله کند.

آخرین اخبار