رئیس مخابرات شهرضا:

تغییرات یکسان‌سازی کد جهت ۶۶ هزار مشترک در شهرضا اعمال شد

رئیس مخابرات شهرضا گفت: در شهرستان شهرضا با مرکزیت شهر شهرضا تغییرات جهت ۶۶ هزار مشترک اعمال شد.

رئیس مخابرات شهرضا خبرداد:

تغییر شماره تلفن‌های شهرستان شهرضا از ۷ خرداد ماه

پیش شماره های تلفن ثابت این شهرستان شهرضا از ساعت ۲۲ روز هفت خردادماه تغییر می‌کند.

آخرین اخبار