سینما؛ سلاحی در زرادخانه قدرت‌های جهان

پروپاگاندای سینما همواره یکی از ابزارهای زرادخانه قدرت بوده است. پروپاگاندای دولتی طی جنگ جهانی دوم موجب شد تا راهی جدید برای کنترل ذهن مردم اختراع شود.

آخرین اخبار