جان بولتون:

باید به دنبال تغییر نظام ایران باشیم

نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل که به اتخاذ مواضع ضدایرانی معروف است، بار دیگر از دولت این کشور خواست با قدرت برای تغییر نظام در ایران تلاش کند.

آخرین اخبار