انتشار تصاویر جاسوسی ۲۰۱۶ Mercedes-Benz SLC

برند آلمانی در حال تغییر نام گذاری مدل های خود است که بروز رسانی خودرو ۲۰۱۶ Mercedes-Benz SLC از جمله این موارد است.

آخرین اخبار