المستقبل:

رئیس‌جمهور مستعفی یمن به عربستان رفت

رئیس‌جمهور مستعفی یمن برای بحث و بررسی با مقامات سعودی درباره انتقال مکان مذاکرات احزاب یمنی در ریاض، راهی عربستان شد.

آخرین اخبار