افزایش قیمت آب شرب در پاییز و زمستان با تصویب هیئت دولت

معاون رئیس جمهور با اشاره به موضوع تغییر قیمت آب شرب در فصل های تابستان و پاییز گفت:چنانچه این طرح از سوی هیئت دولت تصویب شود به اطلاع عموم خواهیم رساند.

آخرین اخبار