تغییر رنگ دائمی چشم‌ها در ۱۵ دقیقه

لنزهای رنگی در طیفهای گسترده وجود دارند و اکنون یک پزشک آمریکایی به طراحی یک راه‌حل دائمی برای تغییر رنگ چشم انسان پرداخته است.

آخرین اخبار