پرسپولیس از استقلال سبقت گرفت

هنوز به کوچه پانزدهم از خیابان لیگ‌برتر نرسیده‌ایم که از همه باشگاه‌ها، ناله بی‌پولی به گوش می‌رسد.

آخرین اخبار