با تفاهم لوزان در کوتاه مدت اتفاقی در بازار ارز رخ نمی‌دهد

یک کارشناس اقتصادی گفت: تقریباً همه می دانند با تفاهم لوزان در کوتاه مدت اتفاق خاصی در بازار نمی افتد که منجر به کاهش نرخ ارز شود.

آخرین اخبار