حقیقت‌پور:

وقت کنار آمدن با عربستان نیست/مجلس به رفتار وزارت خارجه با عربستان انتقاد دارد

حقیقت پور تصریح کرد: رویکرد ما باید نسبت به عربستان تغییر پیدا کند و یک رویکرد سیاسی دیپلماتیک محکم تهاجمی نسبت به عربستان داشته باشیم.

آخرین اخبار