فاز جدید کودتای سفید در عربستان کلید خورد

تحلیلگر مسائل خاورمیانه گفت: تاثیر و برآیند خانه تکانی سیاسی و یا کودتای سفید در عربستان، تقویت رویکردهای افراطی گرایانه است.

آخرین اخبار