نقش افسردگی های شدید بر سوخت و ساز بدن

افسردگی های شدید نه تنها برای سلامت روانی انسان زیانبار هستند، بلکه اثرات آن تا مدتها همچنان بر سیستم سوخت و ساز بدن برجا می ماند.

واردات ۶۸ هزار تن روغن پالم خارج از سقف مجاز

ستاد تنظیم بازار در ماهای پایانی سال گذشته، برای تامین نیاز صنایع روغن مجوز واردت ۶۸ هزار تن روغن پالم خارج از سقف مجاز سازمان غذا و دارو را داده است.

آخرین اخبار