مدیر جهاد کشاورزی شهرضا خبر داد:

تولید بیش از ۲۰۰ تن عسل در شهرضا/رتبه اول کیفیت عسل شهرضا در استان اصفهان

مدیر جهاد کشاورزی شهرضا گفت: شهرستان شهرضا رتبه سوم را از لحاظ میزان جمعیت زنبور و تولید عسل و از لحاظ کیفیت و مرغوبیت تولید رتبه اول را در استان دارا می باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرضا خبر داد:

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت تغذیه دام و پیشگیری از بروز بیماری تب برفکی در شهرضا

مدیر جهاد کشاورزی شهرضا گفت: کارگاه آموزشی مدیریت تغذیه دام و پیشگیری از بروز بیماری تب برفکی در شهرضا برگزار شد.

آخرین اخبار