موافقت دولت با رتبه بندی معلمان و افزایش ۱۵ تا ۵۰ درصدی امتیازحق شغ

هیئت وزیران در جلسه امروز با رتبه‌بندی معلمان موافقت کرد.براساس ضوابط مصوب مشمولان در یکی از رتبه‌های ۱۵، ۲۵، ۳۵ و ۵۰ درصد قرار می‌گیرند.

آخرین اخبار