تعیین‌تکلیف حقوق ۱۱میلیون کارگر احتمالاً تا فردا؛پیشنهاد افزایش حداقل ۱۵درصد روی میز

به شرط حضور سه وزیر در جلسه فردای شورای عالی کار پیش بینی می‌شود، حقوق سال آینده کارگران با حداقل ۱۵ درصد افزایش به مرز ۷۰۰ هزار تومان برسد.

آخرین اخبار