۳ توصیه مهم برای پیشگیری از پیری مغز

در مورد پیشگیری از ابتلا به بیماری های مختلف مطالب بسیاری گفته می شود اما آیا می توان روند پیر شدن مغز را نیز به تعویق انداخت؟

آخرین اخبار