فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرضا:

۱۳۰ دستگاه ماهواره در طرح تعویض ماهواره با دستگاه دیجیتال در شهرضا تحویل داده شده است

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرضا گفت: طرح تعویض تجهیزات ماهواره با دستگاه دیجیتال برای اولین بار در این شهرستان آغاز شده و تاکنون ۱۳۰ دستگاه ماهواره تحویل داده شده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرضا خبرداد:

تحویل ۵۰ دستگاه ماهواره در طرح تعویض ماهواره با دستگاه دیجیتال در شهرضا

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرضا گفت: طرح تعویض تجهیزات ماهواره با دستگاه دیجیتال برای اولین بار حدود ۴۰ روز پیش در این شهرستان آغاز شده و تاکنون ۵۰ دستگاه ماهواره تحویل داده شده است.

آخرین اخبار