توقف نیروگاه اتمی بوشهر از هفته آینده

معاون ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر گفت: فرآیند تعویض سوخت به صورت سالانه در همه نیروگاه‌های اتمی انجام می‌شود لذا براساس محاسبات پیش‌بینی شده سوخت می‌بایست بعد از ۷۰۰۰ ساعت یا ۳۰۰ روز کارکرد فرآیند تعویض سوخت صورت گیرد.

آخرین اخبار