ایران غول آمریکایی را ترمیم کرد

متخصصان کشورمان در پایگاه هوایی شهید دوران شیراز، با موفقیت یک فروند هواپیمای لجستیکی C-۱۳۰ را اورهال کردند.

آخرین اخبار