اتحادیه فوتبال غرب آسیا خواستار اخراج رژیم صهیونیستی از فیفا و یوفا شد

اتحادیه فوتبال غرب آسیا خواستار تعلیق عضویت فدراسیون رژیم صهیونیستی در فیفا و یوفا شد.

آخرین اخبار