فرار جنون‌آمیز سارقان حرفه ای در پایتخت

دو دوست تبهکار پس از یک فرار جنون آمیز از دست پلیس، بازداشت و تحویل اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی پایتخت شدند.

آخرین اخبار