اعتراف بی سابقه جان کری درباره اسرائیل

جان کری در اظهاراتی بی سابقه صراحتا به انزوای روز افزون رژیم صهیونیستی در سطح خاورمیانه اعتراف نموده است.

آخرین اخبار

تقویم شمسی