با پایان اولتیماتوم قطع سیم‌کارت‌های بی‌هویت

یکطرفه شدن سیم‌کارت‌های بی‌هویت از امروز آغاز شد

با پایان اولتیماتوم قطع سیم‌کارت‌های بی‌هویت، یکطرفه شدن سیم‌کارت‌های بی‌هویت از امروز آغاز شد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی