واکنش فتنه گران به مواضع دیروز آیت الله جنتی؛

بی حیایی فتنه گران در قبال رافت اسلامی

روز گذشته آیت الله جنتی در خطبه های نماز جمعه با تبیین رأفت اسلامی در برخورد با فتنه گران وقایع ۸۸ تاکید کرد

آخرین اخبار

تقویم شمسی