نوبتِ (…) در بی بی سی فارسی

شبکه بی بی سی، ساعت ۱۸ و ۵۸ دقیقه؛ گوینده ی اخبار بی بی سی با لباسی غیر رسمی و  بسیار تابستانی!! مستهجن، بدون یقه، بدون آستین، و او کسی نمی تواند باشد جز “ناجیه غلامی”؛ شخصی که بهای سوالات آزمون ورودی به بی بی سی را با فروش تن خود به هم وطن افغانی […]

آخرین اخبار

تقویم شمسی