بی‌کیفیتی نان‌ تقصیر آردسازان یا نانوایان

رییس انجمن آردسازان تصریح کرد: حرفه‌ای نبودن خمیرگیر‌ها، علت بی‌کیفیتی نان است و نانوایان در شیوه پخت کیفیت نان را رقم می‌زنند.

آخرین اخبار

تقویم شمسی