انتقادانتقادآیت‌الله علم‌الهدی‌از بخشنامه اخیر دانشگاه آزاد؛

ای کاش پسوند اسلامی را از دانشگاه آزاد بر‌دار‌ند

امام جمعه مشهد گفت: دانشگاهی که یک میلیون دانشجودارداگر جولانگاه بی‌حجابی شودآیااین جزاین است که یک راه برای دشمن بازویک فضای آکادمیک راجلوی دشمن بگذاریم.

آخرین اخبار

تقویم شمسی