خبری بسیار خوش برای بیکاران فارغ التحصیل

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کاریابی‌های کشور گفت: کاریابی‌ها مسئول اجرای این طرح هستند و پس از مشخص شدن بودجه به اجرا در می‌آید.

آخرین اخبار

تقویم شمسی