توسط محققان دانشگاه آزاد شهرضا:

سوخت سبز (بیودیزل) از روغن سویا با بهره‌گیری از نانوکاتالیست تولید شد

محققان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا با سنتز و بهره‌گیری از یک نانوکاتالیست آزمایشگاهی، موفق شدند از روغن سویا یک نوع سوخت سبز (بیو دیزل) تولید کنند.

آخرین اخبار