افقهی :

تیم مذاکره کننده حق ندارد از جانب خودش به آمریکایی ها قول اجرای پروتکل الحاقی را بدهد

یک کارشناس مسائل سیاسی گفت: پروتکل الحاقی در شرایط استثنایی برای برخی از کشورها آن هم نه با برداشت و تفسیری که آمریکایی ها از آن دارند، اجرا می شود.

آخرین اخبار