با توجه به قرار گرفتن روز شنبه در میان دو تعطیلی؛

تمام مدارس کشور فردا شنبه ۲۲ اسفند دایر هستند

تمام مدارس کشور فردا شنبه ۲۲ اسفند که بین تعطیلات روزهای جمعه و یک شنبه قرار دارد، دایر هستند.

آخرین اخبار