جزئیات حضور و برنامه‌های هیئت پارلمانی ایران در اجلاس بین‌المجالس جهانی

رئیس شورای اجرایی هیئت پارلمانی کشورمان در بین‌المجالس جهانی جزئیاتی از برنامه‌های این هیئت در بین‌المجالس جهانی در ژنو را تشریح کرد.

آخرین اخبار