پیداشدن موجود فضایی در جنگل+عکس

یکی از توریست هایی که به کشور چین سفر کرده است می گوید در جنگل شخصیت خیالی فیلم ارباب حلقه ها را دیده است.

آخرین اخبار