تصاویر بینظیری که توسط پهپاد شکار شده است

عکاسی اهل نیوزیلند با خرید یک پهپاد دست به سفر به کشورهای مختلف جهان زده است و عکس های هوایی بینظیری از مناطق دیدنی این کشورها به ثبت رسانده است.

آخرین اخبار

تقویم شمسی